Nolikums

Nacionālā kino balva “Lielais Kristaps” 

NOLIKUMS

 1. Vispārējie noteikumi

1.1. Nacionālo kino balvu “Lielais Kristaps" (turpmāk - Balva) rīko biedrība „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” (turpmāk – LKS) sadarbībā ar Nacionālo kino centru (turpmāk - NKC), balstoties uz līdzdarbības līgumu Nr.5.2/55/2023, un tā notiks 2024. gadā 4.  februārī.

1.2. Balvas mērķi ir Latvijas jaunāko filmu izvērtēšana, labāko filmu un profesionāļu apbalvošana par izciliem sasniegumiem filmu jomā un Latvijas filmu popularizēšana.

1.3. Balvas ietvaros LKS aicina filmu producentus un autorus pieteikt filmas Balvai, izveido ekspertu komisijas filmu izvērtēšanai un apbalvo laureātus balvu pasniegšanas ceremonijā.

 1. Filmu pieteikšana 

2.1. Balvai var pieteikt visu veidu (spēlfilmas, dokumentālas filmas, animācija) jebkura garuma Latvijas filmas, tajā skaitā kopražojuma filmas, ko uzņēmuši Latvijā reģistrēti filmu producenti (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 586) vai neatkarīgi Latvijas filmu producenti un autori, un kas pabeigtas pēc 2022. gada 1. janvāra un nav piedalījušās 2022. gada Balvā.

2.2. Par Latvijas filmu uzskatāma filma, kas atbilst Filmu likuma 3. pantā minētajiem kritērijiem.

2.3. LKS ir tiesības pieņemt lēmumu izvērtēt tādas Latvijas autoru filmas, kas neatbilst Filmu likuma 3. pantā noteiktajiem kritērijiem.

2.4. Studentu filmu konkursam var pieteikt filmas, ko veidojuši Latvijas studenti Latvijas vai ārvalstu filmu augstskolās. Studentu filmas režisors var pieteikt vienu savu filmu katrā filmu veidā. Citi studentu filmu uzņemšanā iesaistītie radošo profesiju pārstāvji var būt vairāku pieteikto studentu filmu autori.

2.5. Dalība citos filmu festivālos nav šķērslis filmu pieteikšanai Balvai.

2.6. Filmas dalībai Balvā piesaka filmu producenti vai autori līdz 31. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu vietnē lielaiskristaps.lv, kurā norādīta visa prasītā informācija par filmu un filmas elektroniskā adrese ar straumēšanas funkcionalitāti, vēlams oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā. Pieteiktajai filmai ir jābūt pieejamai ekspertiem visā pieteikumu izvērtēšanas laikā. 

2.7. Gadījumā, ja līdz noteiktajam filmu pieteikšanas termiņam filma nav pilnībā pabeigta, pieteicējs var pieteikt filmu ar pabeigtu montāžu.

2.8. Balvas ietvaros īsmetrāžas filma ir filma, kuras garums ir līdz 50 minūtēm, ieskaitot. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras garums ir lielāks par 50 minūtēm.

2.9. Balvas ietvaros debijas filma ir režisora jebkura veida vai garuma pirmā filma, kas nav kādas izglītības iestādes ieskaites darbs.

2.10. Balvai netiek pieņemtas reklāmfilmas, klipi, televīzijas raidījumi, kā arī filmas, kas ir veidotas kā cita, nekinematogrāfiska darba sastāvdaļa.

2.11. Balvas ietvaros filmu producenti un autori var rīkot filmu pirmizrādes, savlaicīgi to saskaņojot ar LKS.

2.12. LKS patur tiesības Balvas ietvaros rīkot citus pasākumus noteikto mērķu sasniegšanai.

 1. Filmu atlase un vērtēšana

3.1. LKS izvērtē pieteikumu atbilstību Balvas Nolikumam. Filmas, kas neatbilst Nolikumam, turpmāk netiek izvērtētas.

3.2. Filmu vērtēšana notiek divās kārtās - filmu un profesionāļu nominēšana un laureātu noteikšana.

3.2.1. Nominantu izvirzīšanai LKS izveido šādas komisijas:

 1. Spēlfilmu un animācijas filmu atlases komisija, kas izvērtē Balvai pieteiktās pilnmetrāžas un īsmetrāžas spēlfilmas, daudzsēriju filmas, animācijas filmas un studentu spēlfilmas;
 2. Dokumentālo filmu atlases komisija, kas izvērtē Balvai pieteiktās pilnmetrāžas, īsmetrāžas dokumentālās filmas un studentu dokumentālās filmas. 

3.2.2. LKS izveido filmu atlases komisijas, aicinot Latvijas nozares profesionālālās (nevaldības) organizācijas un institūcijas, tajā skaitā Latvijas Kinematogrāfistu savienība, Latvijas Kinoproducentu asociācija, Latvijas Scenāristu ģilde, Latvijas Kino režisoru ģilde, Latvijas Kino operatoru ģilde, Latvijas Filmu skaņu režisoru ģilde, Latvijas Filmu mākslinieku ģilde, FIPRESCI Latvijas nodaļa, Latvijas Animācijas asociācija un Nacionālais kino centrs,  izvirzīt ekspertus, kā arī var piesaistīt citus ekspertus un organizē filmu atlases komisiju darbu. 

3.2.3. Katrā kategorijā var tikt izvirzīti ne vairāk kā 5 pretendenti. Eksperti tiek aicināti izvērtēt pieteiktās filmas un sarindot savas labākās izvēles no 1 līdz 5 vai no 1 līdz 4, vai no 1 līdz 3, ja attiecīgajā kategorijā saņemti mazāk nekā 5 pieteikumi. Ekspertu vērtējums tiek apkopots, gala lēmums par nominantu izvirzīšanu tiek pieņemts sanāksmē, ekspertiem diskutējot un balsojot. 

3.2.4. Atlases komisiju ekspertiem ir tiesības mainīt, tajā skaitā samazināt apbalvojamo kategoriju skaitu vai apvienot tās, kā arī iekļaut studentu filmas citās filmu kategorijās. Ja kādā no kategorijām pieteiktas mazāk nekā 3 filmas, to izvirzīšanu balvai pārceļ uz nākamo gadu.

3.2.5. Atlases komisiju gala lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 

3.2.6. Spēlfilmu un animācijas filmu atlases komisija izvirza nominantus sekojošās kategorijās:

 • labākā pilnmetrāžas spēlfilma
 • labākā īsmetrāžas spēlfilma
 • labākā animācijas filma
 • labākā daudzsēriju filma
 • labākā debijas filma
 • labākā studentu filma
 • scenārists
 • spēlfilmas režisors
 • spēlfilmas operators
 • aktrise galvenajā lomā
 • aktieris galvenajā lomā
 • aktrise otrā plāna lomā
 • aktieris otrā plāna lomā
 • mākslinieks
 • kostīmu mākslinieks
 • grima mākslinieks
 • animācijas filmas režisors
 • animācijas filmas mākslinieks
 • komponists
 • skaņu režisors
 • montāžas režisors.

3.2.7. Dokumentālo filmu atlases komisija izvirza nominantus sekojošās kategorijās:

 • labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma
 • labākā īsmetrāžas dokumentālā filma
 • dokumentālās filmas režisors
 • dokumentālās filmas operators

3.2.8. Dokumentālo filmu atlases komisija var izvirzīt nominantus arī sekojošās kategorijās:

 • labākā debijas filma
 • labākā studentu filma
 • scenārists
 • komponists
 • skaņu režisors
 • montāžas režisors

3.2.9. Gala lēmumu par nominantu izvirzīšanu punktā 3.2.8. minētajās kategorijās pieņem kopīgi Spēlfilmu un animācijas filmu atlases komisija un Dokumentālo filmu atlases komisija, lai nominantu skaits katrā kategorijā nepārsniedz 5. 

3.2.10. Latvijas mazākuma kopprodukciju filmās profesionālo nomināciju kategorijās tiek vērtēts Latvijas Republikas pilsoņu, nepilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju radošais ieguldījums. Ārvalstu pilsonis var tikt nominēts, ja darbs veikts vienlīdzīgā sadarbībā ar Latvijas profesionāli tajā pašā profesijā un katra ieguldījums nav nodalāms no kopējā rezultāta (filmai ir 2 režisori, scenāristi vai tml.).

3.2.11. Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” nominanti tiek publiski paziņoti līdz 2024. gada 10. janvārim.

3.2.12. Laureātu noteikšanai LKS izveido neatkarīgu starptautisku žūriju, kuras sastāvā ir Latvijas filmu nozares profesionāļi un vismaz viens ārvalstu filmu nozares profesionālis un organizē žūrijas darbu. 

3.2.13. Žūrijas locekļi tiek aicināti izvērtēt nominētās filmas un profesionāļus un sarindot savas labākās izvēles no 1 līdz 5 vai no 1 līdz 4, vai no 1 līdz 3, ja attiecīgajā kategorijā izvirzīti mazāk nekā 5 nominanti. Žūrijas locekļu vērtējums tiek apkopots, gala lēmums par laureātu noteikšanu tiek pieņemts sanāksmē, ekspertiem diskutējot un balsojot. 

3.2.14. Žūrijai ir tiesības mainīt, tajā skaitā, samazināt apbalvojamo kategoriju skaitu vai apvienot tās, kā arī piešķirt īpašās balvas.

3.2.15. Filmu atlases un žūrijas komisiju locekļiem nav atļauts spriest par savu darbu filmā, un ir jāatklāj visi iespējamie interešu konflikti darbā, ko viņi vērtē.

3.2.15. Visas komisiju apspriedes ir stingri konfidenciālas. Komisiju un žūrijas locekļu eksperti nedrīkst izpaust diskusijas vai galīgos lēmumus ārpus komisiju sanāksmēm.

3.2.16. LKS patur tiesības mainīt filmu atlases un vērtēšanas kārtību, iepriekš saskaņojot ar NKC. 

 1. Balvas

4.1. Balvas laureāti tiek apbalvoti balvu pasniegšanas ceremonijā. 

4.2. Balvas tiek piešķirtas labākajām filmām sekojošās kategorijās:

 • labākā pilnmetrāžas spēlfilma
 • labākā īsmetrāžas spēlfilma
 • labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma
 • labākā īsmetrāžas dokumentālā filma
 • labākā animācijas filma
 • labākā daudzsēriju filma
 • labākā debijas filma
 • labākā studentu filma

4.3. Balvas tiek piešķirtas labākajiem profesiju pārstāvjiem sekojošās kategorijās:

 • scenārists
 • spēlfilmas režisors
 • spēlfilmas operators
 • aktrise galvenajā lomā
 • aktieris galvenajā lomā
 • aktrise otrā plāna lomā
 • aktieris otrā plāna lomā
 • mākslinieks
 • kostīmu mākslinieks
 • grima mākslinieks
 • dokumentālās filmas režisors
 • dokumentālās filmas operators
 • animācijas filmas režisors
 • animācijas filmas mākslinieks
 • komponists
 • skaņu režisors
 • montāžas režisors

4.4. Labāko filmu un profesionālo kategoriju laureāti saņem “Lielā Kristapa” statuju, labākās studentu filmas laureāts saņem “Lielā Kristapa” lukturi.

4.5. LKS piešķir vienu statuju katrā kategorijā pirmajai personai, kas norādīta, piesakot filmu tiešsaistē, ja vien pieteicējs nav rakstveidā norādījis citādi.

4.6. Balvu saņēmējiem nav atļauts statujas pārdot bez LKS rakstiskas piekrišanas.

4.7. LKS veic skatītāju aptauju par labāko filmu. Filma, kas ieguvusi visaugstāko skatītāju vērtējumu, saņem Skatītāju balvu.

4.8. LKS piešķir īpašo balvu par mūža ieguldījumu Latvijas kino mākslā.

4.9. Balvas ietvaros var pasniegt citas īpašās balvas, savlaicīgi to saskaņojot ar LKS.

 1. Publicitāte

5.1. Pieteicējs nodod LKS tiesības uz visiem laikiem jebkuros plašsaziņas līdzekļos, kas pašlaik vai turpmāk tiek izstrādāti sekojoši: 

5.1.1. Izmantot vienu vai vairākus pieteikuma klipus vienā vai vairākās televīzijas programmās un/vai citos Balvas publicitātes pasākumos un kampaņās (ar un/vai bez skaņu celiņa, ieskaitot mūzikas partitūru);

5.1.2. Reproducēt, pārformatēt, modificēt un/vai montēt šādus klipus jebkuram no iepriekš minētajiem nolūkiem. 

5.2. Nominēto filmu producentiem un autoriem jāiekļauj nominēto filmu reklāmas un preses materiālos norāde “Nacionālās Kino balvas “Lielais Kristaps” nominants/-e”.

5.3. Apbalvoto filmu producentiem un autoriem jāiekļauj apbalvoto filmu reklāmas un preses materiālos norāde “Nacionālās Kino balvas “Lielais Kristaps” laureāts/-e”.

 1. Ārkārtēji noteikumi

6.1. Ārkārtējās situācijas gadījumā atbilstoši noteiktajiem ierobožejumiem LKS var mainīt vai precizēt Balvas norisi.

Dalība Nacionālajā kino balvā “Lielais Kristaps” automātiski nozīmē šī Nolikuma ievērošanu. Filmu pieteicējiem ir jāgarantē, ka viņiem ir likumīgas pilnvaras pieteikt katru konkrēto filmu. LKS patur tiesības lemt par visiem gadījumiem, kas nav ietverti šajā Nolikumā, un pamatotos, labi motivētos gadījumos var pieļaut izņēmumus no noteikumiem.

Nolikums ir saskaņots ar Nacionālo Kino centru un apstiprināts LKS valdē. 

Svarīgi datumi 

Filmu pieteikšana - 2023. gada 31. oktobris 

Pieteikumu izvērtēšana - 2023. gada 31. oktobris - 2023. gada 12. decembris

Nominantu publicēšana - līdz 2024. gada 5. janvārim

Laureātu izvirzīšana - 2024. gada 8. janvāris - 4. februāris

Balvu pasniegšanas ceremonija - 2024. gada 4. februāris