Nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Nacionālo filmu festivālu un Nacionālā kino balvu “Lielais Kristaps" (turpmāk - Balva) rīko biedrība „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” (turpmāk – LKS) sadarbībā ar Nacionālo kino centru (turpmāk - NKC), balstoties uz līdzdarbības līgumu Nr. 5.2/15/2020 no 07.05.2020, un tā notiks 2022. gadā no 23. līdz 26. februārim.

1.2. Balvas mērķi ir Latvijas jaunāko filmu izvērtēšana, labāko filmu un profesionāļu noteikšana, Latvijas filmu popularizēšana, izpratnes veicināšana par kino mākslu un filmu nozari.

1.3. Balvas ietvaros tiek rīkota nominēto filmu skate jeb Konkursa skate, Studentu filmu konkurss, ārpuskonkursa jeb Panorāmas skate, kā arī retrospektīvas un veltījumi nozīmīgām Latvijas filmu nozares personībām, lai veicinātu izpratni par Latvijas kino mantojumu.

2. Filmu pieteikšana 

2.1. Balvai var pieteikt visu veidu (spēlfilmas, dokumentālas filmas, animācija) jebkura garuma Latvijas filmas, tajā skaitā kopražojuma filmas, ko uzņēmuši Latvijā reģistrēti filmu producenti (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 586) vai neatkarīgi Latvijas filmu producenti un autori, un kas pabeigtas pēc 2021. gada 1. janvāra un nav piedalījušās 2021. gada Balvas Konkursa skatē;

2.2. Par Latvijas filmu uzskatāma filma, kas atbilst Filmu likuma 3. pantā minētajiem kritērijiem.

2.3. Balvas rīkotājiem ir tiesības pieņemt lēmumu izvērtēt tādas Latvijas autoru filmas, kas neatbilst Filmu likuma 3. pantā noteiktajiem kritērijiem.

2.4. Latvijas studentu filmas, kas veidotas Latvijas vai ārvalstu filmu augstskolās, var pieteikt Studentu filmu konkursam. Studentu filmu konkursam filmas var pieteikt to autori, producenti vai augstskolas. Katrs studentu filmu režisors var pieteikt vienu savu filmu katrā filmu veidā. Citi studentu filmu uzņemšanā iesaistītie radošo profesiju pārstāvji (operatori, mākslinieki utml.) var būt vairāku pieteikto studentu filmu autori.

2.5. Dalība citos filmu festivālos nav šķērslis filmu pieteikšanai Balvai.

2.6. Filmas dalībai Balvā piesaka filmu producenti vai autori no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu vietnē www.lielaiskristaps.lv, kurā norādīta visa prasītā informācija par filmu un filmas elektroniskā adrese ar straumēšanas funkcionalitāti.

2.7. Balvas ietvaros īsmetrāžas filma ir filma, kuras garums ir līdz 50 minūtēm, ieskaitot. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras garums ir lielāks par 50 minūtēm.

2.8. Balvas ietvaros debijas filma ir režisora pirmā filma, kas nav kādas izglītības iestādes ieskaites darbs.

2.9. Balvai netiek pieņemtas reklāmfilmas, klipi, televīzijas raidījumi, kā arī filmas, kas ir veidotas kā cita, nekinematogrāfiska darba sastāvdaļa.

2.10. Balvas ietvaros filmu producenti un autori var rīkot ārpuskonkursa filmu pirmizrādes, savlaicīgi to saskaņojot ar Balvas rīkotājiem.

3. Filmu atlase un vērtēšana

3.1. Balvas rīkotāji izvērtē pieteikumu atbilstību Balvas Nolikumam. Filmas, kas neatbilst Nolikumam, turpmāk netiek izvērtētas.

3.2. Filmu vērtēšana notiek divos posmos - filmu un profesionāļu nominēšana un laureātu noteikšana.

3.2.1. No 2022. gada 3. oktobra līdz 14. novembrim Balvai pieteiktās filmas izvērtē 10 ekspertu komisija. Ekspertus izvirza nozares profesionālālās (nevaldības) organizācijas un institūcijas: Latvijas Kinematogrāfistu savienība, Latvijas Kinoproducentu asociācija, Latvijas Scenāristu ģilde, Latvijas Kino režisoru ģilde, Latvijas Kino operatoru ģilde, Latvijas Filmu skaņu režisoru ģilde, Latvijas Filmu mākslinieku ģilde, FIPRESCI Latvijas nodaļa, Latvijas Animācijas asociācija, kā arī Nacionālais kino centrs.

3.2.2. Katrs eksperts noskatās pieteiktās filmas un izvirza savus 3-5 pretendentus filmu un profesionālajām nominācijām. Studentu filmu konkursam var tikt atlasītas ne vairāk kā 12 filmas. Nominācijas iegūst tās filmas un profesionāļi, kuri saņem visvairāk balsu. Nomināciju piešķiršana tiek apstiprināta ekspertu komisijas sanāksmē. Ekspertu lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Rīkotāju pārstāvis piedalās Ekspertu komisijas sanāksmē, lai nepieciešamības gadījumā konsultētu par noteikumiem un procedūrām.

3.2.3. Ekspertiem ir tiesības mainīt, tajā skaitā samazināt apbalvojamo kategoriju skaitu vai apvienot tās, kā arī iekļaut studentu filmas Balvas Konkursa skatē. Ja kādā no kategorijām pieteiktas mazāk nekā 3 filmas, to iekļaušanu konkursā pārceļ uz nākamo gadu.

3.2.4. Latvijas mazākuma kopprodukciju filmās profesionālo nomināciju kategorijās tiek vērtēts Latvijas Republikas pilsoņu, nepilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju radošais ieguldījums. Ārvalstu pilsonis var tikt nominēts, ja darbs veikts vienlīdzīgā sadarbībā ar Latvijas profesionāli tajā pašā profesijā un katra ieguldījums nav nodalāms no kopējā rezultāta (filmai ir 2 režisori, scenāristi vai tml.).

3.2.5. Balvas laikā Konkursa skates filmas vērtē neatkarīga starptautiska žūrija, ko izveido Balvas rīkotāji. Žūrijas sastāvā ir ne vairāk kā 7 Latvijas un ārvalstu filmu eksperti.

3.2.6. Katrs žūrijas loceklis noskatās nominētās filmas un izvirza savus pretendentus balvai filmu un profesionālajās kategorijās. Lēmums tiek pieņemts sanāksmē, žūrijas locekļiem diskutējot un balsojot. Balvas iegūst tās filmas un profesionāļi, kuri saņem visvairāk balsu. Balvu piešķiršana tiek apstiprināta žūrijas sanāksmē. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Rīkotāju pārstāvis piedalās Starptautiskās žurijas sanāksmē, lai nepieciešamības gadījumā konsultētu par noteikumiem un procedūrām.

3.2.7. Žūrijai ir tiesības mainīt, tajā skaitā, samazināt apbalvojamo kategoriju skaitu vai apvienot tās, kā arī piešķirt īpašās balvas.

4. Nominācijas un balvas

4.1. Nominācijas tiek paziņotas līdz 2022. gada 30. novembrim preses konferencē un pēc preses konferences publicētas Balvas mājas lapā www.lielaiskristaps.lv.

4.2. Konkursa skatē tiek piešķirtas Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” balvas sekojošās kategorijās:

 • labākā pilnmetrāžas spēlfilma
 • labākā īsmetrāžas spēlfilma
 • labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma
 • labākā īsmetrāžas dokumentālā filma
 • labākā animācijas filma
 • labākā daudzsēriju filma
 • labākā debijas filma
 • labākā studentu filma

4.3. “Lielā Kristapa” balvas tiek piešķirtas labākajiem profesiju pārstāvjiem sekojošās kategorijās:

 • scenārists
 • spēlfilmas režisors
 • spēlfilmas operators
 • aktrise galvenajā lomā
 • aktieris galvenajā lomā
 • aktrise otrā plāna lomā
 • aktieris otrā plāna lomā
 • mākslinieks
 • kostīmu mākslinieks
 • grima mākslinieks
 • dokumentālās filmas režisors
 • dokumentālās filmas operators
 • animācijas filmas režisors
 • animācijas filmas mākslinieks
 • komponists
 • skaņu režisors
 • montāžas režisors.

4.4. Labāko filmu un profesionālo kategoriju laureāti saņem “Lielā Kristapa” statuju, labākās studentu filmas laureāts ir režisors, saņem “Lielā Kristapa” lukturi.

4.5. Balvas laikā tiek veikta skatītāju aptauja par labāko filmu. Filma, kas ieguvusi visaugstāko skatītāju vērtējumu, saņem Skatītāju balvu.

4.6. Balvas rīkotāji piešķir īpašo balvu par mūža ieguldījumu Latvijas kino mākslā.

4.7. Balvas tiek pasniegtas svinīgā ceremonijā.

4.8. Apbalvoto filmu producentiem un autoriem jāiekļauj filmu reklāmas un preses materiālos norāde “Nacionālās Kino balvas “Lielais Kristaps” laureāts/-e”.

5. Filmu demonstrēšanas noteikumi

5.1. Filmas, kas ieguvušas nomināciju par labāko profesionālo sniegumu vai nomināciju “Labākā filma” var tikt iekļautas Balvas Konkursa skatē un Studentu filmu konkursa skatē. Pārējās filmas var tikt iekļautas Balvas Panorāmas skatē. Par programmu un seansu plānu ir atbildīgi Balvas rīkotāji.

5.2. Pieteikto, tajā skaitā nominēto filmu producenti nodrošina rīkotājiem tiesības iekļaut filmas Balvas skatēs 1-2 publiskos seansos. Nepieciešamības gadījumā filmu producenti no savas puses vienojas ar filmu izplatītājiem Latvijā par filmu iekļaušanu Balvas skatēs.

5.3. Demonstrēšanai Balvas skatēs jāiesniedz filmas publicitātes materiāli un demonstrēšanas kopija DCP vai citā formātā pēc vienošanās ar Balvas rīkotājiem, latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā, kopražojuma filmas – oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodās. Kopijas jānogādā Latvijas Kinematogrāfistu savienībā, Elizabetes 49, Rīgā, LV-1010 līdz 2023. gada 10. februārim.

5.4. Rīkotāji patur tiesības Balvas laikā rīkot īpašus pasākumus vai filmu skates papildus šī Nolikuma noteikumiem.

6. Ārkārtējās situācijas noteikumi

6.1. Balva tiek rīkota, ievērojot Ministru Kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” saistībā ar Covid-19.

6.2. Ārkārtējās situācijas laikā atbilstoši noteiktajiem ierobožejumiem rīkotāji var mainīt vai precizēt Balvas norisi, noteiktās sociālās (fiziskās) distancēšanās gadījumā rīkotāji nodrošina Balvas norisi digitālajā vidē.

Dalība Nacionālajā filmu festivālā un Nacionālajā kino balvā “Lielais Kristaps” automātiski nozīmē šī Nolikuma ievērošanu. Filmu pieteicējiem ir jāgarantē, ka viņiem ir likumīgas pilnvaras pieteikt katru konkrēto filmu. Balvas rīkotāji patur tiesības lemt par visiem gadījumiem, kas nav ietverti šajā Nolikumā, un pamatotos, labi motivētos gadījumos var pieļaut izņēmumus no noteikumiem.

Nolikums ir saskaņots ar Nacionālo Kino centru un apstiprināts LKS valdē. 


Organizē

Kinosavienība NKC KM

Atbalsta

LMT Hannu Pro

Sadarbojas

SP BB Rental Cirks Entresol Mitto Arhīvs Kino Muzejs Valmiermuiža

Informē

LTV Radio LSM Santa Visual Media Diena K Diena K Raksti