Lielais Kristaps 1981
Limuzīns Jāņu nakts krāsā
Jānis Streičs