Arhīvs

Trillium


Ārpuskonkursa pirmizrādes

2018, 26 min

Režisore: Zane Gargažina
Studija: "Sports Da Vision"

Kā saglabāt līdzsvaru starp divām it kā savstarpēji konkurējošām tendencēm: nacionālās identitātes izjūtu un modernās pasaules pilsoņa apziņu? Filmas galvenais varonis ir lībietis, mākslinieks un dzejnieks Valts Ernštreits.